Maatwerk is het uitgangspunt...           

Vergoeding

Wat kost het?

In 2017 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding voor psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Een sessie bestaat uit 45 of 60 minuten gesprekstijd. Je hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Op basis van je klachten kun je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur (verrekend in minuten). Alle tijd die aan je behandeling wordt besteed wordt opgenomen in het product. Hier wordt onderscheid gemaakt in directe tijd (sessie of telefonisch contact) en indirecte tijd (administratie, dossiervorming, diagnostiek en dergelijke). 

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van je klachten. Een aantal stoorissen zijn uitgesloten van de verzekerde zorg. Je moet de behandeling hiervoor zelf betalen of het wordt vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of je behandeling wordt vergoed.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heb je sowieso een verwijzing nodig van je huisarts.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

Als je meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan er geswitcht worden naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Uiteraard brengen wij je daarvan op de hoogte.

Wie betaalt de rekening?

Talent! Psychologie heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. We regelen de vergoeding dan ook rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Hoeveel je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt is afhankelijk van je polis. In de algemene voorwaarden van je zorgverzekeraar staan alle voorwaarden.

Overzicht zorgverzekeraars: 

achmea Verzekeringen Aegon agis-verzekering amersfoortse
Verzekeringen Anderzorg Vezekeringen ASR Verzekeringen Averoachmea cz-verzekering
Verzekeringen Delta Lloyd Verzekeringen DSW Verzekeringen FBTO  Verzekeringen De Friesland
interpolis Verzekeringen IZA Verzekeringen IZZ Verzekeringen Meniz
Verzekeringen Ohra Verzekeringen ONVZ Verzekeringen OZF pno-verzekering
salland Verzekeringen VGZ  Verzekeringen Zilverenkruis  Verzekeringen Zorgenzekerheid
Bewuzt Zorgverzekerd Unive logo  ZEKUR LOGO   United Consumers