Ontdek samen met ons je kracht...           

Behandelvormen

Cliëntgerichte gesprekstherapie technieken

Clientgerichte therapietechnieken zijn er vooral op gericht dat de client zich in de behandelgesprekken gerespecteerd en geaccepteerd en veilig voelt zodat de client zich veilig voelt om open te zijn over wat hem bezighoudt. De behandelaar probeert dit te bewerkstelligen door zich accepterend en sympatiek op te stellen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is erop gericht om gedrag én gedachtepatronen te veranderen die klachten of problemen (mede) hebben veroorzaakt of die ze in stand houden. Deze vorm van therapie blijkt heel goed te werken bij onder meer somberheid, angsten en eetproblemen. Ook bij onbegrepen lichamelijke klachten kan deze therapie helpen

EFT (Emotion Focused Therapy)

Emotion Focused Therapy (EFT)) wordt gebruikt als de problemen vooral tussen jou en je partner spelen. Het doel van deze behandeltechniek is dat partners leren om onderliggende emoties uit te spreken.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie) is een methode van behandeling die heel goed helpt bij klachten die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis in het verleden. Dat kan bijvoorbeeld een overval, verkrachting of auto-ongeluk zijn, maar bijvoorbeeld ook een periode van nare ervaringen zoals bijvoorbeeld gepest zijn. Niet zelden heeft een gebrek aan zelfvertrouwen met zulke nare gebeurtenissen te maken.

Internet therapie (Fear Fighter en Beating the blues)

Bij Talent! Psychologie is het mogelijk om onderstaande twee modules van internettherapie te volgen.Fear Fighter is een op basis van cognitieve gedragstherapie gecomputeriseerde behandeling van angst-, paniek en fobieklachten. Beating the blues is een op basis van cognitieve gedragstherapie gecomputeriseerde behandeling van depressieve klachten

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een therapievorm die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de psycholoog onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een therapievorm die een zorgvuldige aandacht heeft voor de interactie tussen therapeut en cliënt, waarbij het onbewuste, de ontwikkeling uit de kindertijd en de thema’s in het hier-en-nu worden meegenomen.

Schematherapie

Schematherapie richt zich op het onderkennen en doorbreken van niet functionele (gedachten)schema’s. Een schema is een stabiel en langdurig patroon van reageren dat zich ontwikkelt in de kindertijd en uitgebreid wordt gedurende het leven van iemand. Je kijkt als het ware door “een gekleurde bril” naar de wereld. Schema’s zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens over jezelf en de omgeving . Je neemt ze als 'waar' aan, zonder jezelf daar vragen over te stellen. De schema’s houden zich, als het ware, zelf in stand en bieden weerstand tegen veranderingen. Sommige schema’s die mensen hebben zijn niet functioneel en kunnen belemmerend werken in het dagelijkse leven. In deze gevallen kan het van belang zijn om deze schema’s te onderkennen en ze te doorbreken met behulp van schematherapie.

Steunende gesprekstherapie

Soms is het vooral belangrijk dat je jouw gevoelens kunt uiten, je gedachten op een rijtje kunt zetten en waar nodig (praktisch) advies krijgt. De behandeling is dan vooral steunend.