Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergoeding

Wat kost het?

In 2017 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding voor psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts.

Op basis van je klachten kun je gebruik maken van één van de door de overheid vastgesteld producten:

  • Kort
  • Middel
  • Intensief
  • Chronisch

Elk product heeft een bijbehorende behandelduur (verrekend in minuten) en een sessie bestaat uit 45 of 60 minuten gesprekstijd. Alle tijd die aan je behandeling wordt besteed wordt opgenomen in het product. Hier wordt onderscheid gemaakt in directe tijd (sessie of telefonisch contact) en indirecte tijd (administratie, dossiervorming, diagnostiek en dergelijke).

Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van je klachten. Een aantal stoorissen zijn uitgesloten van de verzekerde zorg. Je moet de behandeling hiervoor zelf betalen of het wordt vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Informeer bij je zorgverzekeraar of je behandeling wordt vergoed.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico op € 385,- per persoon vastgesteld. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Het eigen risico betaal je aan je zorgverzekeraar.

 

Als je meer gesprekken nodig hebt

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan er geswitcht worden naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Uiteraard brengen wij je daarvan op de hoogte.

 

Wie betaalt de rekening?

Talent! Psychologie heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. We regelen de vergoeding dan ook rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Hoeveel je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt is afhankelijk van je polis. In de algemene voorwaarden van je zorgverzekeraar staan alle voorwaarden.

 

Overzicht zorgverzekeraars

psycholoog oss zorgverzekering