Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor wie?

Bij Talent! Psychologie worden er verschillende behandelmethoden gecombineerd, gebaseerd op je probleem en je wensen. Zo zorgen we ervoor dat het behandelingstraject zo goed mogelijk bij jou als persoon aansluiten.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is erop gericht om gedrag én gedachtepatronen te veranderen die klachten of problemen (mede) hebben veroorzaakt of die ze in stand houden. Deze vorm van therapie blijkt heel goed te werken bij onder meer somberheid, angsten en eetproblemen. Ook bij onbegrepen lichamelijke klachten kan deze therapie helpen.

Emotion Focused Therapy

Emotion Focused Therapy (EFT) wordt gebruikt als de problemen vooral tussen jou en je partner spelen. Het doel van deze behandeltechniek is dat partners leren om onderliggende emoties uit te spreken.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie) is een methode van behandeling die heel goed helpt bij klachten die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis in het verleden. Dat kan bijvoorbeeld een overval, verkrachting of auto-ongeluk zijn, maar bijvoorbeeld ook een periode van nare ervaringen zoals bijvoorbeeld gepest zijn. Niet zelden heeft een gebrek aan zelfvertrouwen met zulke nare gebeurtenissen te maken.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een therapievorm die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de psycholoog onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.

Schematherapie

Schematherapie richt zich op het onderkennen en doorbreken van niet functionele (gedachten) schema’s. Een schema is een stabiel en langdurig patroon van reageren dat zich ontwikkelt in de kindertijd en uitgebreid wordt gedurende het leven van iemand. Je kijkt als het ware door “een gekleurde bril” naar de wereld. Schema’s zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens over jezelf en de omgeving . Je neemt ze als 'waar' aan, zonder jezelf daar vragen over te stellen. De schema’s houden zich, als het ware, zelf in stand en bieden weerstand tegen veranderingen. Sommige schema’s die mensen hebben zijn niet functioneel en kunnen belemmerend werken in het dagelijkse leven. In deze gevallen kan het van belang zijn om deze schema’s te onderkennen en ze te doorbreken met behulp van schematherapie.

Mindfulness

Mindfulness helpt je het heden te beleven, ervan te genieten en je aandacht te richten op dingen die op dat moment aan de gang zijn. In plaats van te piekeren, leef je met volledige aandacht in het nu.

Klachten

We kennen allemaal het gevoel om bang te zijn, en dat is maar goed ook. Angst maakt dat we goed kunnen reageren op dreigend gevaar. Bij bovenmatige angst zijn we echter ook bang als er geen echt gevaar is. We spreken van een angststoornis als deze bovenmatige angst zo sterk is geworden, dat dit leidt tot beperkingen in het alledaagse functioneren op het werk, thuis of in contacten met andere mensen. In de meeste gevallen worden de angstige situaties vermeden. Er zijn verschillende soorten angststoornissen zoals paniekaanvallen, sociale angst, straatvrees, faalangst, angst voor alledaagse dingen, specifieke angsten (bijvoorbeeld voor spinnen) of angst om een ernstige ziekte te krijgen. Om welke angst het ook gaat, over het algemeen geldt dat een angststoornis goed behandelbaar is.

Ieder mens voelt zich af en toe wel eens somber of depressief. Maar wanneer zijn de klachten dermate ernstig dat je er hulp voor gaat zoeken? Als algemene stelregel geldt dat wanneer de klachten langer dan twee weken aanhouden, je van depressieve of somberheidsklachten spreekt waarvoor een behandeling noodzakelijk kan zijn. Onderstaande symptomen kunnen horen bij depressiviteit of somberheidsklachten: gevoelens van waardeloosheid of schuld, slaapproblemen, verminderde of toegenomen eetlust, structurele vermoeidheid, concentratieproblemen of besluiteloosheid, traagheid of rusteloosheid en soms ook terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding. Afhankelijk van de ernst van de klachten, is er overleg met de huisarts over medicijnen of doorverwijzing. De behandeling richt zich op het herstel van de depressie en het voorkomen van terugval.

In ons leven krijgen we allemaal te maken met omstandigheden die vragen om verwerking. Hierbij valt te denken aan het overlijden van belangrijke mensen in ons leven, het krijgen van een terminale of chronische ziekte of een onvervulde kinderwens.

PTSS oftewel Posttraumatische Stress-stoornis is een psychische stoornis die onstaat, als iemand een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed verwerkt. PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaak het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met diverse lichamelijke en psychische klachten.

Mensen die een burnout hebben voelen zich opgebrand; ze voelen zich zowel lichamelijk en emotioneel uitgeput. Mensen die jarenlang overbelast worden en veel stress ervaren kunnen op den duur een burnout krijgen of overspannen raken. Door de psychische en lichamelijke klachten die bij een burnout/overspannenheid horen, lukt het niet meer om normaal te functioneren.

Je spreekt van identiteitsproblemen als je niet goed weet wie je bent of wat je wilt in het leven en je hierin zoekende bent. Er zijn bepaalde fases in je leven waarbij deze vragen rondom je identiteit sterker naar voren kunnen komen. Bijna iedereen heeft bijvoorbeeld wel eens gehoord van de ‘midlife crisis’, waarbij kenmerkend is dat mensen zich afvragen “Is dit nou wie ik ben?” en op zoek gaan naar wie ze zijn. Een gesprek bij een psycholoog kan je inzicht geven in deze vraagstukken en geeft je handvaten om weer dicht bij jezelf te komen.

Onder slapeloosheid valt bijvoorbeeld slecht inslapen, lang wakker liggen of te vaak of te vroeg wakker worden. Hierdoor ben je overdag moe, lusteloos, slaperig, slecht geconcentreerd en/of prikkelbaar. Slapeloosheid kan samenhangen met spanning of zorgen, lichamelijke klachten, koffie en andere factoren. Als persoonlijke zorgen je wakker houden, kan het helpen hierover te praten. Soms zijn bepaalde maatregelen nodig om de achterliggende oorzaak van de slapeloosheid aan te pakken.

Soms kun je problemen en vragen hebben rondom je werk of studie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je afvraagt of je wel het goede beroep of studie hebt gekozen. Bij Talent! Psychologie kun je terecht met vragen en problemen rondom werk, loopbaan en studiekeuzes, coaching en persoonlijke effectiviteit.

Soms kunnen er zich bepaalde gebeurtenissen in je leven voordoen die problemen met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn; kinderen die het huis uit gaan, veranderen van baan, een kind krijgen, echtscheiding, ouder worden of pensionering. Deze gebeurtenissen kunnen bepaalde emoties met zich meebrengen waar je moeilijk mee om kunt gaan. Het lukt je niet goed om je aan deze gebeurtenissen aan te passen. In deze gevallen kan het helpen om hier met een psycholoog over te praten.

Er zijn twee vormen van assertiviteitsproblemen. Je kunt subassertief of agressief zijn. Subassertieve mensen zijn mensen die eigenlijk constant teveel rekening houden met anderen en te weinig met zichzelf. Angst is hierbij vaak de boosdoener; de angst voor afkeuring en angst om belachelijk gemaakt te worden. Ze durven niet op te komen voor hun eigen belangen, hebben moeite met ‘nee’ zeggen, kritiek geven en kritiek ontvangen. Omgekeerd bestaat ook; je noemt dit agressief. Deze mensen komen eigenlijk té sterk voor zichzelf op. Ze walsen daarbij over de ander heen en vergeten de ander vaak hierbij. Dit kan erg hard overkomen: alsof ze zich niets van de gevoelens van de ander aantrekken. Zij houden juist te weinig rekening met anderen. Dan kan bewust zo zijn, maar ook onbewust. In onze behandelingen streven we naar assertiviteit. Dit zit tussen agressief en subassertief in. Een assertief persoon houdt rekening met zowel zichzelf als de ander. De persoon komt op voor zijn mening en rechten, geeft kritiek wanneer hij dit belangrijk acht en gaat op een juiste manier met kritiek om. Assertieve mensen luisteren niet alleen naar hun eigen gevoelens en gedachtes, maar ook naar die van anderen. Assertief gedrag gaat erom dat je zelf kiest wanneer je je mening wil geven, rekening houdend met de ander, zonder dat je dit laat bepalen door angst.

Ondanks dat je waarschijnlijk veel van elkaar houdt, kun je elkaar soms niet begrijpen, pijn doen of je teleurgesteld of oneerlijk behandeld voelen. De gevoelens die er leven, kunnen soms intens en gecompliceerd zijn. Relatietherapie kan goed helpen om jullie weer nader tot elkaar te brengen en om de problemen te verhelpen.

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met het feit dat je een realistische kijk op je zelf hebt. Dit betekent dat je je capaciteiten niet onder- maar ook niet overschat en dat je niet gefrustreerd bent over de dingen die je niet kunt. Zelfvertrouwen is de belangrijkste basis voor jou als persoon. Het helpt je om met successen en vooral met tegenvallers in je leven om te gaan. Ook zorgt zelfvertrouwen er voor dat je er op uit gaat en je mogelijkheden meer gaat ontdekken en ontwikkelen. Helaas zijn er maar weinig mensen met veel zelfvertrouwen. Sommige mensen hebben zo weinig zelfvertrouwen en kampen met minderwaardigheidsgevoelens dat zij er hinder van ondervinden in de het dagelijkse leven. In deze gevallen kan het helpen om naar een psycholoog te gaan.

Onverklaarbare lichamelijke klachten zijn lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak wordt gevonden door artsen of medisch specialisten die de lichamelijke klachten kunnen verklaren. Samen met jou kan worden nagegaan of er misschien andere oorzaken voor de klachten kunnen worden gevonden. Er wordt gekeken naar de invloed van emoties en gedachten op je fysieke klachten. Door anders met je fysieke klachten om te gaan, kan het dragelijker worden of verdwijnen.

Als je een eetprobleem hebt, beheerst dit vaak een groot deel van je leven. Je bent constant bezig met eten en je gewicht. In het geval je een eetstoornis hebt waarvan eetbuien een onderdeel zijn, kun je je zelf na een eetbui schuldig voelen en baal je van jezelf. Hierdoor ga je steeds negatiever over jezelf denken. Een eetstoornis is een ernstige aandoening die in sommige gevallen zelfs levensbedreigend kan zijn. Als het je niet lukt om grip te krijgen op je eetprobleem is het goed om professionele hulp in te schakelen. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe makkelijker het is om het patroon van je eetprobleem te doorbreken.