De gesprekken zijn concreet, praktisch en oplossingsgericht...           

Werkwijze

Als je bij Talent! Psychologie behandelgesprekken krijgt, vinden ze binnen de basisgeneralistische GGZ plaats.

De basisgeneralistische GGZ is bedoelt voor volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot matig ernstige problemen. De behandeling is veelal kortdurend. 

 

Er wordt geprobeerd zo goed mogelijk bij jou als persoon aan te sluiten waardoor er methoden uit verschillende behandelvormen kunnen worden gecombineerd, afhankelijk van je probleem en je wensen. Uiteraard maken we wel gebruik van wetenschappelijk aangetoonde behandelmethodes.

Tussentijds blijven we ook regelmatig evalueren omdat we het belangrijk vinden dat de behandeling blijft aansluiten bij je verwachtingen en wensen.

Soms is een kortdurende behandeling binnen de basisgeneralistische GGZ niet voldoende en is er meer tijd nodig om te kunnen profiteren van gesprekken. Dat kan te maken hebben met ernst, duur of veelheid van de klachten, met moeilijke omstandigheden die er kunnen zijn of met de moeite die mensen kunnen hebben om te veranderen door hoe ze als persoon in elkaar zitten. In dit geval zal je worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ of word je terugverwezen naar je huisarts.  

  Werkwijze Talent! Psychologie 
Hoe gaat Talent! Psychologie te werk?
 
Intake
 
 
Meestal word je door de huisarts doorverwezen. We vragen je om deze doorverwijzing tijdens het eerste (intake) gesprek mee te nemen. Zo kunnen we bekijken of je in aanmerking komt voor een vergoeding door je zorgverzekeraar. Ook vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs en je zorgpas zodat wij deze ook met de zorgverzekeraar kunnen overleggen.

Uiteraard ben je ook welkom zonder verwijsbrief van je huisarts, alleen worden je gesprekken dan niet vergoed door je zorgverzekeraar.
 
Het eerste gesprek betreft het intakegesprek welke net als de behandelgesprekken drie kwartier in beslag zal nemen. In dit gesprek zal veel informatie verzameld worden. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

· klachten (welke klachten zijn er, wat is het beloop van de klachten, etc.?)
· stressfactoren (op het werk of in de privésituatie)
· gezinsachtergrond, werken en wonen
· hulpvraag (waar zoek je hulp bij?)
· behandeldoel (wat wil je met de behandeling bereiken?)
 
  table-box-bottom   table-box-bottom  


Een belangrijke voorwaarde om succes te boeken is dat jij je op je gemak voelt. Bij Talent! Psychologie doen wij er alles aan om je in een informele en huiselijke sfeer te ontvangen wat een bijdrage kan leveren om je op je gemak te laten voelen. Ook stellen wij een behandelplan op waarin jij je kunt vinden en waar we gezamenlijk een of meerdere doelen bepalen. Zodoende zijn alle uitgangspunten gelijk en kunnen we gezamenlijk werken aan je hulpvraag. Daarnaast zal er tijdens het bespreken van het behandelplan een inschatting worden gemaakt van de te verwachte duur van de behandeling en zal er besproken worden wat de werkwijze zal zijn.

Als uit de intake blijkt dat wij je niet de hulp kunnen bieden die je nodig hebt, word je door ons terugverwezen naar je huisarts.